Јанковић др Ненад

Јанковић др Ненад Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Органска хемија
Кабинет: Б-I-12 Дипломирао: 2011. године
Email: nenad.jankovic@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 336 223 лок. 362 Докторирао: 2015. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Svetlana Marković, Nenad Janković, Zorica M. Bugarčić, Monatch. fur Chemie, 2014; DOI: 10.1007/s00706-014-1361-z; ISSN: 0026-9247
  2. Zorica M. Bugarčić, Vera M. Divac, Marina D. Kostić, Nenad Ž. Janković, Frank W. Heinemann, Niko S. Radulović, Zorica Z. Stojanović-Radić, J. Inorg. Biochem., 2014, 143, 9-19; DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2014.11.002; ISSN: 0162-0134.
  3. N. Janković, Z. Bugarčić, S. Marković, J. Serb. Chem. Soc. 2015, 80, 1–13.
  4. J. Muškinja, N. Janković, Z. Ratković, G. Bogdanović, Z. Bugarčić, Mol. Divers. 2016, DOI 10.1007/s11030-016-9658-y.
  5. Nenad Janković, Jovana Muškinja,Zoran Ratković, Zorica Bugarčić Branislav Ranković, Marijana Kosanić and Srđan Stefanović, RSC Advances (2016), DOI: 10.1039/C6RA07711K
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима. Пројекат бр. 172011.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Биоорганса хемија, Медицинска хемија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English