Савић др Нада

Савић др Нада Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -  
Кабинет:   Основне студије: 27. 12. 2012. године
Email: nada.savic@kg.ac.rs Мастер студије: 14. 7. 2014. године
Телефон: 336 223 лок. 254 Докторирала: 7. 3. 2019. године 
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Општа хемија
 • Неорганска хемија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. N. D. Savić, B. Đ. Glišić, H. Wadepohl, A. Pavic, L. Senerovic, J. Nikodinovic-Runic and M. I. Djuran Silver(I) complexes with quinazoline and phthalazine: synthesis, structural characterization and evaluation of biological activities MedChemComm, 7 (2016) 282-291
 2. N. D. Savić, D. R. Milivojević, B. Đ. Glišić*, T. Ilić-Tomić, J. Veselinović, A. Pavić, B. Vasiljević, J. Nikodinović-Runić and M. I. Djuran A comparative antimicrobial and toxicological study of gold(III) and silver(I) complexes with aromatic nitrogen-containing heterocycles: Synergistic activity and improved selectivity index of Au(III)/Ag(I) complexes mixture RSC Advances, 6 (2016) 13193-13206.
 3. B. Đ. Glišić*, N. D. Savić, B. Warżajtis, L. Djokić, T. Ilić-Tomić, М. Antić, S. Radenković, J. Nikodinović-Runić, U. Rychlewska and M. I. Djuran Synthesis, structural characterization and biological evaluation of dinuclear gold(III) complexes with aromatic nitrogen-containing ligands: antimicrobial activity in relation to the complex nuclearity MedChemComm, (2016) DOI: 10.1039/C6MD00214E
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  Национални пројекти
 • Пројекат број: 172036 “Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима” (период ангажовања 2011-2016; руководилац проф. др Милош И. Ђуран)
  Међународни пројекти
 • SCOPES 2016-2018. “Биомедицински аспект супрамолекулске хемије у настави и истраживању у региону Балкана” (Институт за хемију, Универзитет у Фрибургу, Швајцарска; Институт за хемију, Универзитет у Крагујевцу, Србија и Институт за органску хемију са центром за фитохемију, Бугарска академија наука, Софија, Бугарска; руководилац проф. др Милош И. Ђуран)
 • Билатерални пројекат 2016-2017. „Нови комплекси платинске групе метала као потенцијални агенси за биомедицинску примену” (Природно-математички факултет, универзитет у Крагујевцу и Факултет за хемију и хемијску технологију, Универзитет у Љубљани, Словенија; руководилац проф. др Милош И. Ђуран)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Координациона хемија, Бионеорганска хемија, Медицинска неорганска хемија
CURRICULUM VITAE - Српски   CURRICULUM VITAE - English