Ратковић др Зоран

Ратковић др Зоран Ванредни професор
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Органска хемија
Кабинет: Б-1-4а Дипломирао: 6. 7. 1982. године
Email: wor@kg.ac.rs Магистрирао: 1990. године
Телефон: 034 336 223 лок. 359 Докторирао: 28.06.1996. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Индустријска хемија 2. - H121
 • Органска хемија 3. - H146
 • Школски огледи у настави хемије - H150
Мастер студије:
 • Органометална хемија - H208
Докторске студије:
 • Примена органометала у синтетичкој хемији - H310
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Z. Ratković, J. Muškinja, A. Burmudžiја, B. Ranković, M. Kosanić, G. A. Bogdanović, S. Ðorđević, R. D. Vukićević, J. Mol. Struct. 1109, 2016, 82-88
 2. Z. Ratković, J. Muškinja, S. B. Novaković, G. A. Bogdanović, K. Micskei, R. D. Vukićević, Polyhedron 80, 2014, 193-197
 3. Z. Ratković, Z. D. Juranić, T. Stanojković, D. Manojlović, R. D. Vukićević, N. Radulović, M. D. Joksović, Bioorg. Chem. 38, 2010, 26-32
 4. J-P. Djukic, C. Michon, Z. Ratković, N. Kyritsakas-Gruber, A. de Cian, M. Pfeffer, Dalton Trans. 2006,1564-1573
 5. R. D. Vukićević, Z. R. Ratković, M. D. Vukićević, S. K. Konstantinović, Tetrahedron, 58, 2002, 9001-9006
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • 172034 Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Органске синтезе, Органометална хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English