др Изудин Реџеповић

др Изудин Реџеповић Научни сарадник
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА      
Кабинет:  А-I-24 Дипломирао: 2016. године
Email: izudin.redzepovic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 2017. године
Телефон:   Докторирао: 28. 12. 2021. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству 174033
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Хемоинформатика, Теоријска хемија, Математичка хемија
CURRICULUM VITAE - Српски   CURRICULUM VITAE - English