Симијоновић др Душица

Симијоновић др Душица Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -   Органска хемија  
Кабинет: Б-I-5 Дипломирао: 2007. године
Email: dusicachem@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 034 336 223 лок. 358 Докторирао: 2. 6. 2014. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Органска хемија 2.
Мастер студије:
  • Биоорганска хемија
Докторске студије:
  • Одабрана поглавља биоорганске хемије
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Simijonović D., Petrović Z. D., Petrović V. P., Some physico-chemical properties of ethanolamine ionic liquids: Behavior indifferent solvents, J. Mol. Liq. (2013) 179: 98–103.
  2. Petrović Z. D., Marković S., Petrović V. P., Simijonović D., Triethanolammonium acetate as a multifunctional ionic liquid in the palladium-catalyzed green Heck reaction, J. Mol. Modl. (2012) 18:433–440.
  3. Petrović V. P., Simijonović D., Živanović M. N., Košarić J. V., Petrović Z. D., Marković S., Marković S.D., Vanillic Mannich bases: synthesis and screening of biological activity. Mechanistic insight into the reaction with 4-chloroaniline, RSC Adv., (2014) 4: 24635–24644.
  4. Petrović V. P., Simijonović D., Novaković S. B., Bogdanović G. A., Marković S., Petrović Z.D., Structural characterisation of some vanillic Mannich bases: Experimental and theoretical study, J. Mol. Struc., (2015) 1098: 34-40.
  5. Petrović Z. D., Đorović J., Simijonović D., Petrović V. P., Marković Z., Experimental and theoretical study of antioxidative properties of some salicylaldehyde and vanillic Schiff bases, RSC Adv., (2015) 5: 24094–24100.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • „Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала”, Пројекат бр. 172016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Синтетичка органска хемија, Биоорганска хемија, Органометална хемија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English