Јаковљевић др Иван

Јаковљевић др Иван Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Аналитичка хемија
Кабинет: Б-0-11 Дипломирао: 2008. године
Email: ivan_jakovljevic@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 336 223 лок. 356 Докторирао:  26. 9. 2017. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
Основне студије:
  • Аналитичка хемија 2. - Вежбе
Мастер студије:
  • Равнотеже у аналитичкој хемији - Вежбе
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Predrag Djurdjevic, Ivan Jakovljevic, Ljubinka Joksovic, Nevena Ivanovic, Milena Jelikic-Stankov, ,,The Effect of Some Fluoroquinolone Family Members on Biospeciation of Copper(II), Nickel(II) and Zinc(II) Ions in Human Plasma’’, Molecules, 19 (2014), 12194-12223; doi:10.3390/molecules190812194, ISSN 1420-3049, IF: 2,416, M22
  2. Stefan D. Stojanovic, Slobodan M. Jankovic, Zoran D. Matovic, Ivan Ž. Jakovljevic, Ratomir M. Jelic, “Interaction between tigecycline and human serum albumin in aqueous solution’’, Monatsh Chem,146(2) (2015) 399-409, DOI 10.1007/s00706-014-1330-6, ISSN: 0026-9247, IF: 1.222, M23
  3. Ratomir Jelić, Marina Tomović, Stefan Stojanović, Ljubinka Joksović Ivan Jakovljević, Predrag Djurdjević, ,,Study of inclusion complex of β-cyclodextrin and levofloxacin and its effect on the solution equilibria between gadolinium(III) ion and levofloxacin’’ Monatsh Chem 146(10) (2015) 1621-1630. DOI: 10.1007/s00706-015-1482-z, ISSN: 0026-9247, IF: 1.222, M23
  4. Ivan Jakovljevic, Djordje Petrovic, Ljubinka Joksovic, Ivan Lazarevic, Milena Jelikic-Stankov, Predrag Djurdjevic, ,,Complex formation equilibria between aluminum(III), gadolinium(III) and yttrium(III) ions and some fluoroquinolone ligands. Potentiometric and spectroscopic study’’, Journal of Coordination Chemistry 09/2015; DOI:10.1080/00958972.2015.1089535, ISSN 0095-8972, IF: 2.012, M22
  5. Đorđe Petrović, Ivan Jakovljević, Ljubinka Joksović, Katalin Meszaros Szecsenyi, Predrag Đurđević, ,,Study of hydrolytic properties of trivalent Y-ion in chloride medium’’, Polyhedron, doi:10.1016/j.poly.2015.11.047, 105, 2016, 1-11, IF: 2.011, M22
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала. Пројекат бр. 172016
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Аналитичка хемија комплексних једињења
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English