Тошовић др Јелена

Тошовић др Јелена Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -   Физичка хемија  
Кабинет: Б-I-1 Дипломирала: 2014. године
Email: jelena.tosovic@pmf.kg.ac.rs Мастер:  
Телефон: 034 336 223 лок. 361 Докторирала:  1. 3. 2019. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Физичка хемија 1.
 • Физичка хемија 2.
 • Молекулско моделирање 1.
Основне студије:
 • Молекулско моделирање 2.
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Svetlana Marković, Jelena Tošović: Comparative study of the antioxidative activities of caffeoylquinic and caffeic acids, Food Chem. 210 (2016) 585-592.
 2. Svetlana Marković, Jelena Tošović, Jasmina M. Dimitrić Marković: Synergic application of spectroscopic and theoretical methods to the chlorogenic acid structure elucidation, Spectrochim. Acta A 164 (2016) 67-75.
 3. Svetlana Marković, Jelena Tošović: Application of Time-Dependent Density Functional and Natural Bond Orbital Theories to the UV−vis Absorption Spectra of Some Phenolic Compounds, J. Phys. Chem. A 119 (2015) 9352-9362.
 4. S. Radenković, J. Tošović, R. W. A. Havenith, P. Bultinck: Ring Currents in Benzo- and Benzocyclobutadieno-Annelated Biphenylene Derivatives, Chem. Phys. Chem. 16 (2015) 216-222.
 5. S. Radenković, J. Tošović, J. Đurđević Nikolić: Local Aromaticity in Naphtho-Annelated Fluoranthenes: Can the Five-Membered Rings Be More Aromatic Than the Six-Membered Rings?, Ј. Phys. Chem. A, 19 (2015) 4972-4982.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих метала, евиденциони број 172016
 • Испитивање хемизма и антиоксидативне активности комлекса полифенолних једињења са есенцијалним металима, билатерални пројекат Србија – Хрватска 2016-2017, шеф са српске стране
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Физичка органска хемија, Теоријска хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English