Јаковљевић Катарина

Катарина Јаковљевић Истраживач сарадник  
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Органска хемија
Кабинет: Б-I-4а Основне студије: 9. 4. 2015. године
Email: kjakovljevic@kg.ac.rs Мастер студије:  
Телефон: 336 223 лок. 359 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Органске синтезе 1
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. M. Z. Milošev, K. Jakovljević, M. D. Joksović, T. Stanojković, I. Z. Matić, M. Perović, V. Tešić, S. Kanazir, M. Mladenović, M. V. Rodić, V. M. Leovac, S. Trifunović, V. Marković, Mannich bases of 1,2,4-triazole-3-thione containing adamantane moiety: synthesis, preliminary anticancer evaluation, and molecular modeling studies, Chemical Biology & Drug Design, 2017, 89, 943-952.
  2. K. Jakovljević, I. Z. Matić, T. P. Stanojković, A. M. Krivokuća. V. R. Marković, M. D. Joksović, N. Mihailović, M. Nićiforović. Lj. Joksović, Synthesis, antioxidant and antiproliferative activities of 1,3,4-thiadiazoles derived from phenolic acids, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2017, 27, 3709-3715.
  3. K. Jakovljević, V. Marković. M. D. Joksović. I. Z. Matić, T. Stanojković, Synthesis and biological activity of 1,3,4-thiadiazoles derived from phenolic acids, International meeting on medicinal and bio(in)organic chemistry, Vrnjačka banja, Serbia August 26-31, 2017 Book of Abstracts p.18.
  4. K. Jakovljević, V. R. Marković, M. D. Joksović, T. Stanojković, Synthesis, characterization and cytotoxicity of novel anthraquinone amides, 53rd Meeting of the Serbian Chemical Society, Kragujevac, Serbia June 10-11, 2016 Book of Abstracts OH P10 p. 108.
  5. V. R. Marković, K. Jakovljević, M. D. Joksović, I. Matić, Synthesis and biological screening of novel triazole Mannich bases, 53rd Meeting of the Serbian Chemical Society, Kragujevac, Serbia June 10-11, 2016 Book of Abstracts OH O1 p. 94.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Синтеза, моделовање, физичкохемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих копмлекса метала. Пројекат бр. 172016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Органска синтеза, Биоорганска хемија, Медицинска хемија
CURRICULUM VITAE - Српски   CURRICULUM VITAE - English