Костић др Марина

Костић др Марина Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Органска хемија
Кабинет: Б-I-7 Дипломирао: 2006. године
Email: mrvovic@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 034 336 223 лок. 359 Докторирао: 26.09.2013. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Мастер студије:
  • Методика наставе хемије у раду са даровитим ученицима
Докторске студије:
  • Реакциони механизми у органској хемији
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Z. M. Bugarčić, M. D. Kostić, V. M. Divac, Stereo- and Regioselective Synthesis of Cyclic Ethers by Means of Organoselenium-Mediated Cyclization of Unsaturated Alcohols, Current Organic Chemistry 20 (2016) 777–797.
  2. M. D. Kostić, V. M. Divac, R. Puchta, Z. M. Bugarčić, Kinetic and mechanistic insight into Lewis base and acid-mediated phenylselenoetherification of 2,6-dimethyl-hept-5-en-2-ol, Structural Chemistry 26 (2015) 915–922.
  3. Z. M. Bugarčić, V. M. Divac, M. D. Kostić, N. Ž. Janković, F. W. Hainemann, N. S. Radulović, Z. Z. Stojanović-Radić, Synthesis, crystal and solution structures and antimicrobial screening of palladium(II) complexes with 2-(phenylselanylmethyl)oxolane and 2-(phenylselanylmethyl)oxane as ligands, Journal of Inorganic Biochemistry, 143 (2015) 9–19.
  4. M. D. Rvović, V. M. Divac, R. Puchta, Z. M. Bugarčić, Mechanistic investigation of the base-promoted cycloselenoetherification of pent-4-en-1-ol, Journal of Molecular Modeling 17 (2011) 1251–1257.
  5. Z. M. Bugarčić, B. V. Petrovć, M. D. Rvović, Kinetics and mechanism of the pyridine-catalyzed reaction of phenylselenenyl halides and some unsaturated alcohols, Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 287 (2008) 171–175.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Пројекат бр. 172011. (2011-) „Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима", Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Органска хемија, Синтеза хетероцикличних једињења, Органоселенска хемија, Кинетика и механизам органоселенских реакција.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English