Петровић др Зорица

Петровић др Зорица Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Органска хемија
Кабинет: Б-I-5 Дипломирала: 1981. године
Email: zorica@kg.ac.rs Магистрирала: 1988. године
Телефон: 336 223 лок. 235 Докторирала: 1992. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Органска хемија 2.
 • Виша органска хемија
 • Органски индустријски загађивачи
Мастер студије:
 • Биоорганска хемија
Докторске студије:
 • Стереохемија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Petrovic Z. D, Petrovic V. P, Simijonovic D, Markovic S., Mechanistic pathways for oxidative addition of aryl iodides to the low-ligated diethanolamine palladium(0) complex in phosphine-free Heck reactions, J. Organomet. Chem. 694 (2009) 3852-3858.
 2. Petrović Z. D., Simijonović D., Petrović V. P., Marković S., Diethanolamine and N, N - diethylethanolamine ionic liquids as precatalyst-precursors and reaction media in green Heck reaction protocol, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 327 (2010) 45-50.
 3. Petrović Z. D., Petrović V.P., Simijonović D., Marković S., Insight into hydrolytic reaction of N-acetylated L-histidylglycine dipeptide with novel mechlorethamine platinum(II) complex. NMR and DFT study of the hydrolytic reaction, Dalton Transactions, 40 (2011) 9284-9288.
 4. Radojević I., Petrović Z. D., Čomić Lj., Simijonović D., Petrović V. P., Biological evaluation of mechlorethamine-Pt(II) complex, part II: Antimicrobial screening and LOX study of the complex and its ligand, Medicinal Chemistry 8(5) (2012) 947-952.
 5. Petrovic Z. D., Hadjipavlou-Litina D., Pontiki E., Simijonovic D., Petrovic V. P., Diethanolamine Pd(II) complexes in bioorganic modeling as model systems of metallopeptidases and soybean lipoxygenase inhibitors, Bioorg Chem, 37 (2009) 162–166
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • „Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала”, Пројекат бр. 172016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Синтетичка органска хемија, Органометална хемија, Биоорганска хемија, Медицинска хемија, Хемија животне средине.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English