Секулић др Јована

Секулић др Јована Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Биологија
Кабинет: А-I-14 Дипломирала: 2008. године
Email: jovanas034@gmail.com Магистрирала:  
Телефон: 336 223 локал 257 Докторирала: 26. 6. 2017. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Milanović, J., Milutinović, T., Stojanović, M. (2014) Effects of three pesticides on the earthworm Eisenia fetida (Savigny 1826) under laboratory conditions: assessment of mortality, biomass and growth inhibition. European Journal of Soil Biology, 62:127-131. (ISSN: 1164-5563; IF-1,838)
  2. Milutinović, T., Tsekova, R., Milanović, J., Stojanović, M. (2013) Distribution, biogeographical significance and status of Lumbricus meliboeus Rosa, 1884 (Oligochaeta, Lumbricidae) at the European scale: first findings in Serbia and in Bulgaria. North-Western Journal of Zoology, 9(1):063-069. (ISSN: 1584-9074; IF-0.747)
  3. Stojanović, M., Tsekova, R., Pešić, S., Milanović, J., Milutinović, T. (2013) Diversity and a biogeographical review of the earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae) of the Balkan Mountains (Stara Planina Mountains) in Serbia and Bulgaria. Turkish Journal of Zoology, 37:635-642. (ISSN: 1300-0179; IF-0.414)
  4. Milutinović, T., Milanović, J., Stojanović, M. (2012) Application of species richness estimators for the assessment of earthworm diversity. Journal of Natural History, Volume 49, Issue 5-8, 273-283. (ISSN: 0022-2933; IF-0.778)
  5. Milutinović, T., Milanović, J., Stojanović, M. (2012) Threat status and distribution of the endemic species Allolobophora kosowensis kosowensis Karaman, 1968 (Oligochaeta, Lumbricidae) in the Balkans. Journal of Natural History, Volume 49, Issue 5-8, 471-481. (ISSN: 0022-2933; IF-0.778)
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Тренутно учешће на пројекту III 41010
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Таксономија, екологија, зоогеографија и екотоксикологија фамилије Lumbricidae
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English