Марковић др Снежана

Марковић др Снежана Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Кабинет: А-III-3а Дипломирала: 1994 године
Email: snezana.markovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 1997 године
Телефон: 336 223 локал 300 Докторирала: 2004 године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Основи молекуларне биологије - Биологија
 • Основи биотехнологије (1/3) - Биологија
 • Биологија човека - Биологија
 • Молекуларне основе живог света - Екологија
Мастер студије:
 • Хематологија - Биологија
 • Молекуларна биотехнологија у екологији (1/2) - Екологија
 • Молекуларна биологија еукариота - Биологија – молекуларна биологија
 • Молекуларна биологија микроорганизама (1/2) - Биологија – молекуларна биологија
 • Биологија канцера - Биологија – молекуларна биологија
Докторске студије:
 • Молекуларна физиологија - Биологија
 • Молекуларна биологија еукариотске ћелије (1/2) - Биологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Maletić SD, Kostić MM. Effects of nitroglycerin on energy metabolism of rat reticulocytes. J Physiol Pharmacol 1999, 50: 75-87. ISSN: 0867-5910. M23
 2. Djordjevic NZ, Babic GM, Markovic SD, Ognjanovic BI, Stajn AS, Saicic ZS. The antioxidative effect of estradiol therapy on erythrocytes in women with preeclampsia. Reprod Toxicol 2010, 29: 231-236. ISSN: 0890-6238. M21
 3. Marković SD, Djačić DS, Cvetković DM, Obradović AD, Žižić JB, Ognjanović BI, Štajn AŠ. Effects of acute in vivo cisplatin and selenium treatment on hematological and oxidative stress parameters in red blood cells of rats. Biol Trace Elem Res 2011, 142: 660-670. ISSN: 0163-4984. M23
 4. Mitrović T, Stamenković S, Cvetković V, Tošić S, Stanković M, Radojević I, Stefanović O, Čomić Lj, Đačić D, Ćurčić M, Marković S. Antioxidant, аntimicrobial and аntiproliferative аctivities of five lichen species. Int J Mol Sci 2011, 12(8): 5428-5448; ISSN: 1422-0067 M21
 5. Ćurčić MG, Stanković MS, Mrkalić EM, Matović ZD, Banković DD, Cvetković DM, Đačić DS, Marković SD. Antiproliferative and proapoptotic activities of methanolic extracts from Ligustrum vulgare L. as an individual treatment and in combination with palladium complex. Int J Mol Sci 2012 13 (2): 2521-2534. ISSN: 1422-0067 M21
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • III41010
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Активно се бави научно-истраживачким радом у области Биологија. Укупан број библиографских јединица је преко 200, а од тога 72 радова је штампано in extenso у научним часописима. Активан учесник у реформи и усклађивању студијских програма биологије (молекуларне биологије) и екологије са болоњским принципима. Руководилац европског FP7 (206809) и националног пројекта III41010 (2011-2016).
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English