Јавна одбрана завршног (мастер) рада, Кандидат - Маја Мушикић (1078/2017)

Кандидат:

Маја Мушикић (1078/17)

Јавна одбрана завршног (мастер) рада

под насловом:

„Компаративна анализа садржаја метала у биљкама врста рода Peucedanum (fam. Apiaceae)"

биће одржана у четвртак 27. септембра 2018. године са почетком у 12:30 часова у сали А-II-5, Природно-математичког факултета у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 12.

У Крагујевцу, 24. 9. 2018. године

Природно - Математички Факултет

Институт за биологију и екологију

Проф. др Горица Ђелић