Упис и обнова године на основним академским студијама

ОБАВЕШТЕЊЕ

I.

а) За упис студената II, III и IV године (БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ) потребно је:

 • индекс
 • два ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а
 • пријава (на којој се пишу положени испити са назнаком броја ЕСПБ, оценама и датумима полагања), скриптарница ПМФ-а
 • уплата : 500,00 - осигурање

б) За упис студената II, III, IV године (САМОФИНАНСИРАЈУЋИ) потребно је:

 • индекс
 • два ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а
 • пријава (на којој се пишу положени испити са назнаком броја ЕСПБ, оценама и датумима полагања), скриптарница ПМФ-а
 • уплате: по Уговору - I рата школарине 500,00 - осигурање

II.

а) Обнова I, II и III године обрачунава се према броју пренетих ЕСПБ пута 1.200,00 динара (цена бода). Уз ово је потребно још:

 • индекс
 • два ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а
 • пријава (на којој се пишу положени испити са назнаком броја ЕСПБ, оценама и датумима полагања), скриптарница ПМФ-а
 • уплате: 500,00 - осигурање
 • уплата за обнову године по броју пренетих бодова - цена бода 1.200,00 динара

б) Обнова IV-буџетски студенти, закључно са генерацијом 2012-13 године имају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана од истека редовног трајања студија.

 • индекс
 • два ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а
 • уплате: 500,00 - осигурање

ц) Обнова IV - самофинансирајући студенти, плаћају пренете ЕСПБ само из IV године.

III.

Студенти који обнављају IV годину (други пут), плаћају све пренете бодове.

Упис и обнова године на основним академским студијама 26.09.2016 - 30.09.2016. године.

Сви студенти који имају услове за упис, могу да упишу годину и пре назначених термина.

Напомена: Сви самофинансирајући студенти су у обавези да закључе Уговор са Деканом факултета о плаћању школарине.

Све уплате извршити на жиро рачун ПМФ-а број: 840-1017666-11 позив на број 05 -19

У Крагујевцу, 29.08.2016. године.