Јавна одбрана завршног (мастер) рада, Кандидат - Милица Лазовић

Кандидат:

Милица Лазовић

Јавна одбрана завршног (мастер) рада

под насловом:

„Основни принципи молекуларне систематике живог света"

биће одржана у среду 6. 11. 2019. године са почетком у 13:00 часова у у сали А-I-28.

У Крагујевцу, 4. 11. 2019. године

Природно - Математички Факултет

Институт за биологију и екологију

др Снежана Марковић, доцент