Упис 2017. - Важни датуми

Упис 2017. - Важни датуми


ПРИЈАВА КАНДИДАТА

21.06. - 23.06.2017. године

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (копије, оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (7.000 dinara).

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

27.06. - 29.06.2017. године

Математика / Информатика / Физика Биологија / Екологија / Хемија
27. јун 2017. године у 10 часова 29. јун 2017. године у 10 часова

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације, без којих није могуће полагање пријемног испита.


ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

28.06. - 30.06.2017. године

Математика / Информатика / Физика Биологија / Екологија / Хемија
28. јун 2017. године 30. јун 2017. године

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (24 сата), Факултет формира коначне ранг листе за све студијске програме и на основу њих врши се упис примљених кандидата.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

29.06. - 03.07.2017. године

Математика / Информатика / Физика Биологија / Екологија / Хемија
29. јун 2017. године 03. јул 2017. године


УПИС КАНДАДАТА “ДО ЦРТЕ”

03.07. - 05.07.2017. године од 09:00 до 13:00

Документација потребна за упис:

 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • доказ о уплати одговарајућих накнада

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.


УПИС КАНДАДАТА “ИСПОД ЦРТЕ” КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ДА СЕ УПИШУ НА БУЏЕТ

05.07.2017. године од 13:00 до 15:00

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних Факултета Универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

Специјално, кандидатима који су положили пријемни на Студијским групама математика или информатика се признаје пријемни испит за упис на основне академске студије Физике.


ПРИЈАВА кандадата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на СРОДНОМ ФАКУЛТЕТУ

03.07. - 13.07.2017. године од 09:00 до 13:00

Кандидати подносе захтев Декану Факултета за признавање пријемног испита, потврду о положеном пријемном испиту са оствареим бројем бодова, диплому, извод из књиге рођених и сва четири сведочанства.

Уколико се пријави већи број кандидата у односу на преостали број слободних места, врши се рангирање свих пријављених кандидата.


УПИС кандадата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на СРОДНОМ ФАКУЛТЕТУ

14.07.2017. године од 09:00 до 13:00

Документација потребна за упис:

 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • доказ о уплати одговарајућих накнада