Јавна одбрана завршног (мастер) рада, Кандидат - Александра Златановић (1079/16)

Кандидат:

Александра Златановић (1079/16)

Јавна одбрана завршног (мастер) рада

под насловом:

„Утврђивање антропометријских карактеристика и степена генетичке хомозиготности у популацији професионалних спортиста"

биће одржана у петак 29. 12. 2017. године са почетком у 12,30 часова, сала А-0-15 (преко пута читаонице), Природно - математичког факултета, улица Радоја Домановића бр. 12, у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 22. 12. 2017. године

Институт за биологију и екологију

Доц. др Дарко Грујичић