Јавна одбрана завршног (мастер) рада, Кандидат - Сандра Аксић 1038/17

Кандидат:

Сандра Аксић 1038/17

Јавна одбрана завршног (мастер) рада

под насловом:

„Антиоксидативне и антимикробне особине екстраката корена биљке Salvia verticillata L. добијених различитим методама екстракције"

биће одржана у петак 28. 12. 2018. године са почетком у 11:30 часова у у сали А-I-25, Природно математичког факултета у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 12.

У Крагујевцу, 21. 12. 2018. године

Природно - Математички Факултет

Институт за Хемију

др Владимир Михаиловић