Јавна одбрана завршног (мастер) рада, Кандидат - Андријана Стоиљковић (1096/20)

Кандидат:

Андријана Стоиљковић (1096/20)

Јавна одбрана завршног (мастер) рада

под насловом:

„Анализа ставова наставника основних и средњих школа о Оnline настави током пандемије COVID-19"

биће одржана у понедељак 27. 9. 2021. године са почетком у 11:00 часова у учионици бр. А-II-11, централна зграда Природно- математичког факултета, улица Радоја Домановића бр. 12, у Крагујевцу.

У Крагујевцу, 23. 9. 2021. године

Природно - Математички Факултет

Институт за биологију и екологију

Проф. др Дарко Грујичић