Јавна одбрана завршног (мастер) рада, Кандидат - Филип Сташевић

Кандидат:

Филип Сташевић

Јавна одбрана завршног (мастер) рада

под насловом:

„Пројектна настава и мотивација ученика у настави хемије"

биће одржана у 17. 9. 2019. године са почетком у 12:00 часова у у сали А-I-25.

У Крагујевцу, 6. 9. 2019. године

Природно - Математички Факултет

Институт за хемију

др Јелена Ђурђевић