др Мирјана Стојановић-Петровић

др Мирјана Стојановић-Петровић Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Кабинет: А-I-14 Дипломирала: 1982. године
Email: mirast@kg.ac.rs Магистрирала: 1989. године
Телефон: 336 223 локал 247 Докторирала: 1996. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Развиће животиња
 • Педофауна
 • Заштита биодиверзитета
 • Мониторинг земљишне фауне
 • Виши курс конзервационе екологије
 • Биологија и заштита изабраног таксона
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Stojanović, M., Karaman, S. (2006): Threat status and distribution of the earthworm genus Helodrilus Hoffmeister, 1845; sensu Zicsi 1985, on the Balkans and the neighbouring regions. Biodiversity and Conservation, 15, 4601–4617
 2. Stojanović, M., Milutinović, T., Karaman, S. (2008): Earthworm (Lumbricidae) diversity in the Central Balkans: An evaluation of their conservation status. European Journal of Soil Biology, 44: 54–67.
 3. Stojanović, M., Milutinović, T. (2013). Checklist of earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae) from Montenegro: Diversity and biogeographical review. Zootaxa, 3710 (2): 147–164.
 4. Domínguez J., Aira M., Breinholt J., Stojanovic M.,Samuel W. James S. and Pérez-Losada M. (2015). Underground evolution: New roots for the old tree of lumbricid earthworms. Molecular Phylogenetics and Evolution, 83: 7–19.
 5. Milanović, J., Milutinović, T., Stojanović, M. (2014). Effects of three pesticides on the earthworm Eisenia fetida (Savigny 1826) under laboratory conditions: assessment of mortality, biomass and growth inhibition. European Journal of Soil Biology, 62: 127-131
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Тренутно учешће на пројекту ИИИ 41010
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Таксономија, екологија, зоогеографија, конзервација и екотоксикологија фамилије Lumbricidae.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English