Цветковић др Данијела

Цветковић др Данијела Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Кабинет:   Дипломирала: 2008. године
Email: c_danijela@yahoo.com Магистрирала:  
Телефон:   Докторирала: 25. 9. 2017. год.
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Основи молекуларне биологије
 • Молекуларна биологија микроорганизама (1/2)
Мастер студије:
 • Хематологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Cvetković DM, Živanović MN, Milutinović MG, Djukić TR, Radović MD, Cvetković AM, Filipović ND, Zdravković ND. Real-time monitoring of cytotoxic effects of electroporation on breast and colon cancer cell lines. Bioelectrochemistry 2017; 113: 85-94. ISSN: 1567-5394. IF2016 3.346. M21
 2. Cvetkovic AM, Cvetkovic DM, Stojic VV, Zdravkovic ND. Length of hospital stay and bed occupancy rates in former Yugoslav Republics 1989 – 2015. Frontiers in Pharmacology 2016; 7: 417. ISSN 1663-9812. IF2016 4.400. M21
 3. Cvetković DM, Milošević BZ, Cvetković AM, Ninković SM, Jovankić JV, Dalibor V Jovanovic DV, Marković SD. The concentration of matrix metalloproteinase 9 in the tumor and peritumoral tissue as prognostic marker in breast cancer patients. Vojnosanitetski Pregled 2017; ISSN: 0042-8450. IF2016 0.367. M23
 4. Ćurčić MG, Stanković MS, Mrkalić EM, Matović ZD, Banković DD, Cvetković DM, Đačić DS, Marković SD. Antiproliferative and proapoptotic activities of methanolic extracts from Ligustrum vulgare L. as an individual treatment and in combination with palladium complex. International Journal of Molecular Sciences 2012; 13: 2521-2534. ISSN:1661-6596. IF2011 2.598, IF2012 2.464. M21
 5. Filipovic ND, Djukic TR, Radovic MD, Cvetkovic DM, Curcic MG, Markovic SD, Peulic AS, Jeremic BM. Electromagnetic field investigation on different cancer cell lines. Cancer Cell International 2014; 14: 84. ISSN: 1475-2867. IF2014 2.766. M22
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • „Преклиничка испитивања биоактивних супстанци“ (41010) на Институту за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Крагујевцу;
 • „Примена биоинжењеринга у преклиничкој и клиничкој пракси“ (41007), Факултет инжењерских наука, Крагујевац.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Ћелијска биологија, Молекуларна биологија, Биологија карцинома, Неоангиогенеза Електопорација, Фитотерапија, Индивидуалзација терапије, Оксидативни стрес, Истраживања на пољу електромагнетног поља, Апоптоза
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English