Петровић-Торгашев др Мирослава

Петровић-Торгашев др Мирослава Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-22 Дипломирала: 1977. године
Email: mirapt@kg.ac.rs Магистрирала: 1979. године
Телефон: 034 300 253 Докторирала: 1986. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Аналитичка геометрија
  • Диференцијална геометрија
  • Линеарна алгебра и аналитичка геометрија
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. M. Petrović-Torgašev, B. Y . Chen, On Spectral Decomposition of Submanifolds of Finite Type, Bull. Austral. Math. Society 44 (1991), 117-129.
  2. E. Nesović, M. Petrović-Torgašev, L. Verstraelen, Curves in Lorentzian spaces, Bolletino Unione Mat. Italiana, (8) 8-B (2005), 685-696.
  3. F. Dillen, S. Haesen, M. Petrović-Torgašev, L. Verstraelen, An inequality between intrinsic and extrinsic scalar curvature invariants for codimension 2 embeddings, Journal of Geom. and Physics 52 (2004), 101-112.
  4. M. Petrović-Torgašev, A Property of Closed Finite Type Curves, Bulletin Austral. Math. Society, Vol. 77 (2008), 145-149.
  5. Anica Pantić, Miroslava Petrović-Torgašev, Semi-symmetry of δ(2,2) Chen ideal submanifolds, Filomat Vol. 29 No. 3 (2015), 393-400.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • 174012:CL3-Geometrija, obrazovanje i vizualizacija sa primenama
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Диференцијална геометрија подмногострукости

Home Page