Тодосијевић др Анка

Тодосијевић др Анка Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -   Органска хемија  
Кабинет: Б-I-2 Дипломирала: 2005. године
Email: apejovic@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 034 336 223 лок. 360 Докторирала: 16. 9. 2015. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. A. Pejović, B. Danneels, T. Desmet, B. T. Cham, T. Nguyen, N. S. Radulović, R. D. Vukićević, M. D’Hooghe, Synthesis and antimicrobial/cytotoxic assessment of ferrocenyl oxazinanes, oxazinan-2-ones, and tetrahydropyrimidin-2-ones, Synlett 26 (2015) 1195-1200.
  2. A. Minić, D. Stevanović, I. Damljanović, A. Pejović, M. Vukićević, G. A. Bogdanović, N. S. Radulović, R. D. Vukićević, Synthesis of ferrocene-containing six-membered cyclic ureas via α-ferrocenyl carbocations, RSC Advances 5 (2015) 24915-24919.
  3. I. Damljanović, D. Stevanović, A. Pejović, D. Ilić, M. Živković, J. Jovanović, M. Vukićević, G. A. Bogdanović, N. S. Radulović, R. D. Vukićević, The palladium(II) complex of N,N-diethyl-1-ferrocenyl-3-thiabutanamine: synthesis, solution and solid state structure and catalytic activity in Suzuki–Miyaura reaction, RSC Advances 4 (2014) 43792-43799.
  4. А. Pejović, M. S. Denić, D. Stevanović, I. Damljanović, M. Vukićević, K. Kostova, M. Tavlinova-Kirilova, P. Randjelović, N. M. Stojanović, G. A. Bogdanović, P. Blagojević, M. D'Hooghe, N. S. Radulović, R. D. Vukićević, Discovery of anxiolytic 2-ferrocenyl-1,3-thiazolidin-4-ones exerting GABAA receptor interaction via the benzodiazepine-binding site, European Journal of Medicinal Chemistry 83 (2014) 57-73.
  5. I. Damljanović, D. Stevanović, A. Pejović, M. D. Vukićević, S. B. Novaković, G. A. Bogdanović, T. M. Mihajilov-Krstev, N. S. Radulović, R. D. Vukićević, Antibacterial 3-(arylamino)-1-ferrocenylpropan-1-ones: Synthesis, spectral, electrochemical and structural characterization, Journal of Organometallic Chemistry 696 (2011) 3703-3713.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Пројекат просвете науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2016) „Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала”
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Хемија фероцена; Синтеза биоактивних деривата фероцена; Електроорганска синтеза; Електрогенерисање катализатора, медијатора и реагенаса
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English