Павловић др Љиљана

Павловић др Љиљана Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А–III–1в Дипломирала: 1977. године
Email: pavlovic@kg.ac.rs Магистрирала: 1985. године
Телефон: 034 336 223 Докторирала: 1993. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Kомплексна анализа
  • Финансијска математика
  • Алгоритамске стратегије (III година Основних студија информатике)
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Т. Дивнић, Љ. Павловић, B. Liu, Extremal graphs for the Randić index when minimum, maximum degrees and order of graphs are odd, Optimization, Vol. 64, No. 9, 2015, pp. 2021-2038.
  2. Т. Дивнић, Љ. Павловић, Proof of the first part of the conjecture of Aouchiche and Hansen about the Randić index, Discrete Applied Mathematics, Vol.161, Issues 7-8,(May 2013), pp. 953-960.
  3. Љ. Павловић, On the conjecture of Delorme, Favaron and Rautenbach about the Randić index, European Journal of Operational Research, 2007, Vol. 180, Issue 1, pp. 369-377.
  4. Љ. Павловић, Т. Дивнић, A quadratic programming approach to the Randić index, European Journal of Operational Research, 2007, Vol. 176, Issue 1, pp. 435-444.
  5. Љ. Павловић, More on the search for an infiltrator, Naval Research Logistics, 2002, Vol. 49, 1-14.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству, бр. 174033
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Теорија игара; Оптимизација на графовима

Home Page