Мушкиња Јована

Мушкиња Јована Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -   Органска хемија  
Кабинет: Б-I-4а Дипломирала: 2010. године
Email: jmuskinja@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 лок. 359 Докторирала:  23. 12. 2016. год.
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Индустријска хемија 2.
  • Школски огледи у настави хемије
Мастер студије
  • Органометална хемија
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Z. B. Leka, S. B. Novaković, G. A. Bogdanović, J. M. Muškinja, R. D. Vukićević, Acta Crystallogr. E, 4-Ethoxy-3-methoxybenzaldehyde, 2013, 69, о1728.
  2. Z. Ratković, J. Muškinja, S. B. Novaković, G. A. Bogdanović, K. Micskei, R. D. Vukićević, 4-[(Dimethylamino)methylene]-2-ferrocenyl-5-oxo-4,5-dihydrofuran-3-carboxaldehyde: Synthesis, spectral characterization and single crystal X-ray analysisPolyhedron, 2014, 80, 193-197.
  3. Z. Ratković, J. Muškinja, A. Burmudžija, B. Ranković, M. Kosanić, G. A. Bogdanović, B. S. Marković, A. Nikolić, N. Arsenijević, S. Đorđević, R. D. Vukićević, Dehydrozingerone based 1-acetyl-5-aryl-4,5-dihydro-1H-pyrazoles: Synthesis, characterization and anticancer activity, Journal of Molecular Structure 2016, 1109, 82-88.
  4. J. Muškinja, N. Janković, Z. Ratković, G. Bogdanović, Z. Bugarčić, Vanillic aldehydes for the one-pot synthesis of novel 2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidines, Molecular Diversity, 2016., DOI 10.1007/s11030-016-9658-y
  5. N. Janković, J. Muškinja, Z. Ratković, Z. Bugarčić, B. Ranković, M. Kosanić, S. Stefanović, Solvent-free synthesis of novel vanillidene derivatives of Meldrum’s acid: biological evaluation, DNA and BSA binding study, RSC Advance, 2016, 6, 39452
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала. Пројекат бр. 172034.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Органска синтеза, Биоорганска хемија, Медицинска хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English