Бугарчић др Зорица

Бугарчић др Зорица Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Органска хемија
Кабинет: А-I-26 Дипломирала: 1978. године
Email: zoricab@kg.ac.rs Магистрирала: 1985. године
Телефон: 034 300 262 Докторирала: 1989. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Органска хемија 1.
 • Механизми органских реакција
 • Одабрана поглавља органске хемије
Мастер студије:
 • Методика наставе хемије у раду са даровитим ученицима
 • Структурна биологија
Докторске студије:
 • Савремене методе синтезе
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Z. M. Bugarčić, M. D. Kostić, Vera M. Divac, Stereo- and Regioselective Synthesis of Cyclic Ethers by Means of Organoselenium-Mediated Cyclization of Unsaturated Alcohols, Current Organic Chemistry, 20, 777-797 (2016).
 2. Z. M. Bugarčić, V. M. Divac, M. D. Kostić, N. Ž. Janković, F. W. Heinemann, N. S. Radulović, Z. Z. Stojanović-Radić, Synthesis, crystal and solution structures and antimicrobial screening of palladium(II) complexes with 2-(phenylselanylmethyl)oxolane and 2-(phenylselanylmethyl)oxane as ligands, Journal of Inorganic Biochemistry, 143, 9–19 (2015)
 3. V. M. Divac, R. Puchta, Z. M. Bugarčić, Kinetic and Mechanistic Studies of Base-Catalyzed Phenylselenoetherification of (Z)- and (E)-Hex-4-en-1-ols, Journal of Physical Chemistry A, 116, 7783–7790 (2012)
 4. Z. M. Bugarčić, B. M. Mojsilović, V. M. Divac, Facile pyridine-catalyzed phenylselenoetherification of alkenols, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 272, 288–292 (2007)
 5. Z. M. Bugarčić, B. V. Petrovć, M. D. Rvović, Kinetics and mechanism of the pyridine-catalyzed reaction of phenylselenenyl halides and some unsaturated alcohols, Journal of Molecular Catalysis A-Chemical, 287 (2008) 171–175.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Пројекат бр. 172 011.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Неорганска хемија, Бионеорганска хемија, Механизми неорганских реакција.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English