Трифуновић др Срећко

Трифуновић др Срећко Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Неорганска хемија
Кабинет: Б-0-4а Дипломирао: 1978. године
Email: srecko.trifunovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирао: 1985. године
Телефон: 034 300 263 Докторирао: 1991. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Неоргански индустријски загађивачи
Мастер студије:
  • Бионеорганска хемија
Докторске студије:
  • Одабрана поглавља бионеорганске хемије
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. D. R. Ilić, V. V. Jevtić, G. P. Radić, K. Arsikin, B. Ristić, Lj Harhaji-Trajković, N. Vuković, S. Sukdolak, Olivera Klisurić, V. Trajković, S. R. Trifunović, Eur. J. Med. Chem. 74 (2014) 502-508.
  2. S. R. Trifunović, V. D. Miletić, V. V. Jevtić, M. Auke, Z. D. Matović, Nickel(II) in chelate N2O2 environment. DFT approach and in-depth molecular orbital and configurational analysis, Dalton Trans. 42 (2013) 13357-13368.
  3. G. P. Radić, V. V. Glođović, I. D. Radojević, O. D. Stefanović, Ljiljana R. Čomić, Zoran R. Ratković, Arto Valkonen, Kari Rissanen, Srećko R. Trifunović, Polyhedron, 31 (2012) 69-76.
  4. J. M. Vujić, G. N. Kaluđerović, M. Milovanović, B. B. Zmejkovski, V. Volarević, D. Zivić, P. M. Đurđević, N. N. Arsenijević, S. R. Trifunović, Eur. J. Med. Chem. 46 (2011) 4559-4565.
  5. M. Z. Stanković, G. P. Radić, V. V. Glođović, I. D. Radojević, O. D. Stefanović, Lj. R. Čomić, O. R. Klisurić, V. M. Đinović, Srećko R. Trifunović, Polyhedron 30 (2011) 2203–2209.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • „Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала”, Пројекат бр. 172016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Неорганска и бионеорганска хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English