Рилак-Симовић др Ана

Рилак-Симовић др Ана Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -   Неорганска хемија  
Кабинет: Б-I-8 Дипломирала: 2009. године
Email: anarilak@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 034 336 223 лок. 365 Докторирала: 2015. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Хемија атмосфере (вежбе)
 • Виша неорганска хемија (вежбе)
 • Неорганска хемија 2. (вежбе)
 • Механизми неорганских реакција (вежбе)
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. A. Rilak, B. Petrović, S. Grgurić-Šipka, Ž. Tešić, Ž. D. Bugarčić, Polyhedron, 2011, 30, 2339-2344.
 2. A. Rilak, I. Bratsos, E. Zangrando, J. Kljun, I. Turel, Ž. D. Bugarčić and E. Alessio, Dalton Trans., 2012, 41, 11608–11618.
 3. A. Mijatović, B. Šmit, A. Rilak, B. Petrović, D. Čanović, Ž. D. Bugarčić, Inorg. Chem. Acta., 2013, 394, 552-557.
 4. A. Rilak, I. Bratsos, E. Zangrando, J. Kljun, I. Turel, Ž. D. Bugarčić and E. Alessio, Inorg. Chem., 2014, 53, 6113–6126.
 5. A. Rilak, R. Pushta and Ž. D. Bugarčić, Polyhedron, 2015, 91, 73–83.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима. Пројекат бр. 172011.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Синтеза и карактеризација рутенијум (II/III) комплекса и њихове интеракције са биомолекулима.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English