Петровић Невена

Петровић Невена Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-23 Дипломирала: 20. 4. 2010. године
Email: nenap@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 034 336 223 лок. 297 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Нумеричка анализа 1.
  • Функционална анализа
  • Софтверски алати
  • Нумеричка математика
  • Нумеричка математика и симболичко програмирање
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • #174015 Апроксимација интегралних и диференцијалних оператора и примене (Министартво просвете, науке и технолошког развоја)

Home Page