Николић Срђан

Николић Срђан Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-19 Дипломирао: 2013. године
Email: snikolic.imi@gmail.com Магистрирао:  
Телефон: 034 336 223 лок. 305 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Базе података 1.
  • Оперативни системи 2.
  • Објектно оријентисано програмирање
  • Програмирање сложених софтверских система

Home Page