Миливојевић-Данас Милица

Миливојевић-Данас Милица Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-16 Дипломирала: Јун 2010. године
Email: milica.milivojevic@kg.ac.rs Магистрирала: Мај 2012. године
Телефон: 034 336 223 лок. 277 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Математика 1. (Физика)
  • Одабрана поглавља анализе
  • Теоријске основе информатике 3.
  • Теоријске основе информатике 2.
  • Математичка анализа
  • Финансијска математика
  • Анализа 2.
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Pavlovic Lj., M. Milivojevic and T. Divnic, Extremal graphs for the geometric-arithmetic index with given minimum degree. Discrete Applied Mathematics (2013),
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Пројекат бр. 174033: "Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству"
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Оптимизација

Home Page