Алексић - Ламперт Др Татјана

Алексић-Ламперт Др Татјана Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-23 Дипломирала: 2006. године
Email: taleksic@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 034 336 223 лок. 297 Докторирала: 2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Теоријске основе информатике 3.
  • Образовни софтвер 1.
  • Основе програмирања
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. B. Borovicanin, T. Aleksić Lampert, On the Maximum and Minimum Zagreb Indices of Trees with a Given Number of Vertices of Maximum Degree, Communications in Mathematical and in Computer Chemistry 74(1)(2015), 81–96.
  2. Suthep Suantai, Phakdi Charoensawan, Tatjana Aleksic Lampert, Common coupled fixed point theorems for θ-ψ-contraction mappings endowed with a directed graph, Fixed Point Theory and Applications (2015) 2015:224.
  3. T. Aleksić, M. Petrović, Cacti Whose Spread is Maximal, Graphs and Combinatorics 31(1), (2013), 23–34.
  4. M. Petrović, Т. Aleksić, S. Simić, Further results on the least eigenvalue of connected graphs, Linear Algebra and its Applications 435(9) (2011), 2303–2313.
  5. P. Ren, T. Aleksić, R. Wilson, E. Hancock, A Polynomial Characterization of Hypergraphs Using the Ihara Zeta Function, Pattern Recognition 44(9), 1941–1957.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • 174033 Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Дискретна математика

Home Page