Милош Адамовић

Милош Адамовић Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за физику
ГРУПА - Физика
Кабинет: Б-0-9 Дипломирао: 17. 09. 2015. године
Email: milos.adamovic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 4. 10. 2016. године
Телефон: 336 223 локал 331 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Физика чврстог стања
  • Статистичка физика
  • Методика рада са талентованим ученицима 1.
Мастер студије:
  • Квантна статистичка физика
  • Методика рада са талентованим ученицима 2.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Теоријска физика кондензованог стања материје: Физика чврстог стања, модели магнетизма, јако корелисани системи, сложени магнетни системи
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English