Теодора Трифуновић

Теодора Трифуновић Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-23 Дипломирала: 10. 9. 2016. године
Email: teodora.trifunovic@gmail.com Мастер: 10. 10. 2017. године
Телефон: 336 247 лок. 297 Докторирала: -
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Увод у анализу и алгебру
  • Вероватноћа
  • Математика 2. (хемија)
  • Нумеричка математика
  • Статистика и рачунарство (екологија)
  • Статистика
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА

Home Page