Јовановић Марија

Јовановић Марија Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Зоологија
Кабинет:   Дипломирала: 2011. године
Email: marijajovanovic@kg.ac.rs Магистрирала: 2013. године
Телефон: 336 223 локал 272 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Морфологија и систематика хордата - Практична настава; биологија
 • Сисари - Практична настава; биологија
 • Функционална морфологија кичмењака - Практична настава; екологија
 • Систематика и филогенија кичмењака - Практична настава; екологија
Мастер студије:
 • Методологија савремених истраживања птица и сисара - Практична настава; биологија, екологија
 • Одрживо коришћење и управљање ловном фауном - Практична настава, екологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Jovanović, M., Milošević-Zlatanović, S. (2015). Cranial variability of Alpine chamois (Rupicapra rupicapra L.) from the Balkan Peninsula. In: Poulakakis N., Antoniou, A., Karameta, E., Psonis, N., Vardinoyannis K. (eds.). Abstracts of the International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, 13th ICZEGAR, 7-11 October 2015, Irakleio, Crete, Greece. Hellenic Zoological Society, pp 127. M34.
 2. Milošević-Zlatanović, S., Jovanović, M. (2015). Morphometric analysis of grey partrige (Perdix perdix L.) during different seasons of the year. Abstracts of the International Symposium of the biologists and ecologists of The Republika Srpska. 12-14 November 2015. Banja Luka. M34.
 3. Milošević-Zlatanović, S., Jovanović, M., Radaković, M. (2016). Morphometric variability of Sand Martin (Riparia riparia L.) populations in Serbia. Abstracts of the International Conference on Zoology, ICZ 2016, 1-3 June 2016, Nanajing, China.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Процена могућности примене специфичних научно-истраживачких метода у проучавању пољске јаребице (Perdix perdix L.) ради унапређења стања њених популација. Фаза I. (401-00-0206/2015-10). Руководилац Др Светлана Милошевић-Златановић, доцент, ПМФ, Крагујевац. Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме (2015- ).
 • Праћење индикаторских критеријума (повезивање морфологије рогова и парогова са конкретним условима станишта и одстрелом) за брзу процену деловања селекционих притисака на популационе параметре срне (Capreolus capreolus L.) и дивокозе (Rupicapra rupicapra L.) на подручју Републике Србије, укључујући Косово и Метохију (401-00-3288/2014-10) Руководилац Др Светлана Милошевић-Златановић, доцент, ПМФ, Крагујевац. Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме (2014- ).
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Зоологија у оквиру које се бави популационом биологијом (популациона истраживања и истраживања интерспецијских и интраспецијских односа), зоогеографијом, морфологијом животиња, идиоекологијом врста, заштитом врста, ловном биологијом (примена савремених метода молекуларне биологије – електофореза, DNA finger printing – у популационо-биолошким истраживањима ловних врста птица (пољска јаребица (Perdix perdix L.), брегуница (Riparia riparia L.) и сисара (срна (Capreolus capreolus L.), европски јелен (Cervus elaphus L.), дивокоза (Rupicapra rupicapra L.), шакал (Canis aureus L.) , зец (Lepus europaeus Pallas 1778), муфлон Ovis gmelini musimon Blyth 1841. syn. Ovis orientalis musimon Schneber 1782.), јелен лопатар (Cervus dama L.), мрки медвед (Ursus arctos L.)).
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English