Аналитика и ремедијација

Основне академске студије

Основне академске студије У оквиру основних студија студенти имају прилику да се на курсевима треће и четврте године упознају и у доброј мери овладају аналитичким техникама и методама. Овде издвајамо један од важнијих курсева: Основи токсиколошке анализе 1 У оквиру основних студија студенти такође имају прилику да на курсевима основних

Continue reading

Анализа утицаја на животну средину

Анализа утицаја на животну средину Наставник: Проф. Др Љубинка Јоксовић e-mail: ljubinka@kg.ac.rs CV Асистент: Невена Михаиловић e-mail: i.nevena@kg.ac.rs CV Циљ овог курса је упознати студенте са законима из области заштите животне средине и упутити их на начин израде Студија о процени утицаја на животну средину, при чему би исход била

Continue reading

Органски индустријски загађивачи

Органски индустријски загађивачи Наставник: Проф. Др Зорица Петровић e-mail: zorica@kg.ac.rs CV Асистент: Др Владимир Петровић e-mail: vladachem@kg.ac.rs CV Похађањем наставе из предмета Органски индустријски загађивачи студенти ће се упознати са физичко-хемијским особинама органских индустријских загађивача животне средине, како се они расподељују у животној средини и како, даље, негативно утичу на

Continue reading

Неоргански индустријски загађивачи

Неоргански индустријски загађивачи Наставник: Проф. Др Срећко Трифуновић e-mail: srecko@kg.ac.rs CV Асистент: Доц. Др Верица Јевтић e-mail: glodjovicv@yahoo.com CV Предавања из предмета Неоргански индустријски загађивачи студентима на основним студијама пружа могућност да стекну неопходне методске основе, елементарна знања о особинама и понашању неорганских загађивача који су присутни у земљишту, води

Continue reading

Основи токсиколошке анализе 1

Основи токсиколошке анализе 1 Наставник: Доц. Др Ненад Вуковић e-mail: nvukovic@kg.ac.rs CV Асистент: Милена Вукић e-mail: milena.vukic@kg.ac.rs CV Настава из предмета Основи токсиколошке анализе 1 има за циљ да студентима обезбеди основна знања о методама које се примењују за идентификацију и одређивање токсичних супстанци у узорцима биолошког порекла, животне средине

Continue reading