Аналитика и ремедијација

Сарадња са привредним институцијама

Подржана од стране МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ова група наставника и сарадника остварила је у оквиру пројекта: Хемија аналитике и ремедијације у очувању животне средине у духу одрживог развоја, сарадњу са неколико институција релевантних у оквиру заштите животне средине:

Фабрика аутомобила Фиат

Предузеће ANALYSIS D.O.O.

Предузеће ECOlogica URBO D.O.O.

Институт за јавно здравље Крагујевац