Аналитика и ремедијација

Мастер академске студије

Мастер академске студије У оквиру мастер академских студија студенти су у прилици да на предметима мастер академских студија прошире своја знања у области опасних материја и опасног отпада. Наравно, доспевањем ових материја у животну средину потребна су знања и вештине из области ремедијације како би се макар делимично (ако не

Continue reading

Методе санације хемијских акцидената

Методе санације хемијских акцидената Наставник: Проф. Др Срећко Трифуновић e-mail: srecko@kg.ac.rs CV Асистент: Др Марина Ћендић e-mail: marina.cendic@kg.ac.rs CV Циљ наставе на овом предмету је упознавање студената са врстама акцидената у животној средини и методама за њихову санацију, као и оспособљавање студената за самосталну анализу и примену метода санације хемијских

Continue reading

Опасне материје и управљање опасним отпадом

Опасне материје и управљање опасним отпадом Наставник: Проф. Др Зоран Матовић e-mail: zmatovic@kg.ac.rs CV Асистент: Др Марина Ћендић e-mail: marina.cendic@kg.ac.rs CV Основни циљеви политике животне средине ЕУ су очување природних вредности, промовисање ресурсно-ефикасне економије и брига о јавном здрављу. Политика животне средине је мултисекторска. Стога, овај предмет представља један од

Continue reading