Аналитика и ремедијација

Мастер академске студије

Мастер академске студије

У оквиру мастер академских студија студенти су у прилици да на предметима мастер академских студија прошире своја знања у области опасних материја и опасног отпада. Наравно, доспевањем ових материја у животну средину потребна су знања и вештине из области ремедијације како би се макар делимично (ако не и сасвим) делови животне средине вратили у првобитно стање. Оваква знања и вештине студенти стичу кроз наставу и практичан рад на курсевима:

Опасне материје и управљање опасним отпадом

Методе санације хемијских акцидената