Аналитика и ремедијација

Увод

Aналитика и ремедијација у очувању животне средине

Подржано од стране МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА  у оквиру пројекта: Хемија аналитике и ремедијације у очувању животне средине у духу одрживог развоја.

Универзитет у Крагујевцу – Природно-математички факултет – Институт за хемију на модулу Заштита животне средине посебну пажњу посвећује аналитичким методама и техникама рада као и ремедијационим процесима како на основним тако и на мастер студијама.

  1. Основне академске студије
  2. Мастер академске студије