Пројекти

Еколошко истраживачко друштво „Младен Караман“ је реализовало низ пројеката, међу којима су најзначајнији:

Биомониторинг и значај биоиндикатора у граду Крагујевцу, финансиран од стране Фонда за заштиту животне средине града Крагујевца, а реализован од јула 2010. до априла 2011. године;

Истраживање и промоција биодиверзитета језера у Шумарицама у циљу његовог очувања и одрживог коришћења, финансиран од стране Фонда за заштиту животне средине града Крагујевца, а реализован од јула 2011. до априла 2012. године;

Промоција ex situ заштите као методе у процесу очувања и унапређења биодиверзитета, финансиран од стране НВО Млади истраживачи Србије, као део њиховог пројекта финансираног од стране Европске комисије под називом „Партнерске акције за заштиту биодиверзитета у региону западног Балкана“, реализован од марта до октобра 2011. године;

Школа примењене биологије у заштити животне средине, финансиран од стране Центра за промоцију науке, а реализован од јуна до децембра 2011. године;

Eколошке и физиолошке карактеристике биљних врста као индикатор стања животне средине на територији града Крагујевца, финансиран од стране Фонда за заштиту животне средине града Крагујевца, а реализован од јула 2012. до априла 2013. године;

Биодиверзитет Гледићких планина на територији града Крагујевца, финансиран од стране Фонда за заштиту животне средине града Крагујевца, реализује се од јула 2013., а завршетак се очекује у априлу 2014. године.