О нама

Еколошко истраживачко друштво „Младен Караман“ основано је 1996. године на Природно-математичком факултету у Крагујевцу.

Мисија Друштва је усавршавање и оспособљавање студената биологије, екологије, као и свих заинтересованих за научно-истраживачки рад, заштиту и унапређење животне средине и природне баштине Србије, као и за едукацију из ових области.

Чланови Друштва су углавном студенти биологије и екологије, као и сви остали заинтересовани за проблематику заштите природе и животне средине. У оквиру Друштва заинтересовани студенти имају могућност да се уз помоћ професора и асистената конкретније упознају са принципима и методама научно-истраживачког рада и да своје резултате излажу на различитим студентским скуповима. Активно учешће у раду такоде имају професори и сарадници ПМФ-а, односно Института за биологију и екологију.

Друштво има свој Надзорни одбор, кога чине професори и асистенти Института за биологију и екологију.

Програмске активности друштва реализују се кроз пројекте и програме Друштва у оквиру неколико секција: ботаничка, ентомолошка, миколошка, орнитолошка, секција за експериментални рад у лабораторији, херпетолошка, хидробиолошка и др.

Чланови Друштва су веома активни у научно истраживачком раду, а посећују и многе домаће и међународне конференције, научне скупове, симпозијуме, где презентују и објављују своје научне радове, како у домаћим тако и у међународним часописима.

Друштво за собом има велики број реализованих пројеката и акција, едукативног и истраживачког карактера.

Ако постанеш члан Друштва имаш прилику да учествујеш у:

  • научно-истраживачком раду
  • активној заштити природе
  • остваривању својих идеја
  • раду на пројектима
  • едукацији
  • повезивању са сродним организацијама
  • дружењу и тимском раду