Секције

Активности Друштва везане за научно-истраживачки рад обављају се у оквиру секција које одговарају појединим научним областима. То су:

  • Ботаничка секција

  • Ентомолошка секција

  • Миколошка секција

  • Херпетолошка секција

  • Орнитолошка секција

  • Хидробиолошка секција