Контакт

Еколошко истраживачко друштво „Младен Караман

Канцеларија А-По-6

Институт за биологију и екологију, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац

Телефон: +381 34 336 223 локал 233

e-mail: eidmladenkaraman@gmail.com

web: http://www.pmf.kg.ac.rs/eidmladenkaraman/

Facebook страница: https://www.facebook.com/eidmladenkaraman

Facebook група: https://www.facebook.com/groups/60536320746/

Заступник Удружења: Филип Вукајловић


Председник Управног одбора Удружења и координатор за сарадњу са удружењима и јавним институцијама: Филип Вукајловић

Заменик председника: Јелена Николић

Секретар: Данијела Никодијевић

Координатор за финансије и пројектне активности: Филип Грбовић

Координатор за студентска питања и сарадњу са Факултетом: Моника Радуловић

Координатор за маркетинг и односе са јавношћу: Тијана Величковић

Коорданатор за науку и координацију секција: Јелена Савић

Координатор за заштиту животне средине и теренски рад: Миодраг Јенић

Ненад Живановић