Научно-истраживачки рад

  • Таксономско-еколошка истраживања Старе планине

  • Истраживање флоре и фауне околине Крагујевца

  • Истраживање флоре и фауне на подручју ботаничке баште Крагујевца