Сарадња

Природно-математички факултет Крагујевац

Институт за биологију и екологију, ПМФ, Крагујевац

Град Крагујевац

Акваријум, ПМФ, Крагујевац

НИДСБ „Јосиф Панчић“, ПМФ, Нови Сад

ДМИИЗГ „Бранислав Букуров“, ПМФ, Нови Сад

БИД „Јосиф Панчић“, Биолошки факултет, Београд

БД „Др Сава Петровић“, ПМФ, Ниш

СБД „Стеван Јаковљевић“, ПМФ, Крагујевац

УЉП „Riparia“, Суботица

РТ Крагујевац

Студентски центар Крагујевац

Ветеринарски специјалистички институт - Краљево

Удружење грађана Стаклено звоно

Завод за заштиту природе Србије

Природњачки музеј, Београд