logotype
img1
img2
img3
img4
img5

Noc istrazivaca

Akvarijum i Noć istarživača

Saradnici i volonteri Akvarijuma „PMF KG” su 26. septembra 2014. godine učestvovali na manifestaciji posvećenoj promociji nauke „Noć istraživača”.

Želeli smo da najmlađe posetioce upoznamo sa živopisnim organizmima slatkovodnih ekosistema: ribama, rakovima, kornjačama, puževima, školjkama, kao i manje poznatim, larvama insekata, pijavicama, vodenim crvima.

Deca su imala priliku da kroz binokularnu lupu upoznaju najsitnije predstavnike ovog čudesnog sveta. Učili su i o najbrižnijim roditeljima, najvernijim partnerima, očevima „dadiljama” iz životinjskog sveta. Znanjem su kroz kviz „Upecaj nagradu” mogli da osvoje nagrade. Za najmlađe učesnike je bila organizovana slikarska radionica „Zlatna ribica”, a nagrada za najbolje male umetnike bio je vaučer za porodičnu posetu našem Akvarijumu „PMF KG”, koji se nalazi u sklopu Prirodno-matematičkog fakulteta.


Saradnja

Saradnja Akvarijuma „PMF KG” i Departmana za akvakulturu, Fakulteta poljoprivrednih nauka i zaštite životne sredine, Univerziteta Sent Ištvan iz Mađarske


U period od 3. do 5. aprila 2014. godine profesor dr Akoš Horvat (mađ. Ákos Horváth) i njegov saradnik Gergelj Bernat (mađ. Gergely Bernáth) bili su u radnoj poseti Akvarijumu „PMF KG”. Saradnja prof. dr Vladice Simića i prof. dr Horvata je uspostavljena zbog razmene iskustva povodom osnivanja Centra za krioprezervaciju (banka gena akvagameta).

Tokom posete rađena je krioprezervacija spermatozoida potočne mrene i mladice u laboratorijskim uslovima i na terenu.

Kolege oba tima su zadovoljne zajedničkim radom i dobijenim rezultatima, pa će se uspešna saradnja nastaviti i u budućnosti.


dsc 0249

Akvarijum „Kragujevac” na Sajmu građevinarstva i ekologije

Akvarijum „Kragujevac” na Sajmu građevinarstva i ekologije 

Akvarijum „Kragujevac”, organizaciona celina Instituta za biologiju i ekologiju, se predstavio svojim aktivnostima na VIII Međunarodnom Sajmu građevinarstva i ekologije koji je bio održan u Kragujevcu od 6. do 8. marta.

Akvarijum se predstavio projektima profesora dr Vladice Simića, profesorke dr Snežane Simić i saradnika na temu uticaja različitih građevinskih objekata na vodene ekosisteme:

-   Studijom o mogućem uticaju magistralnog gasovoda „Južni tok” na ihtiofaunu vodenih ekosistema koji se nalaze na trasi gasovoda na teritoriji Srbije

-    Biotehnološka sanacija i uređenje balti na delu Dunava - Mala Vrbica Sistem „ALARM +”

-     Prvi reprocentar za proizvodnju i uzgoj mlađi autohtone potočne pastrmke (Salmo trutta) u gornjem toku reke Tolišnice

-   Stanje ekosistema Rupske reke i Zeleničkog potoka (sliv Južne Morave) pre i posle izgradnje male hidroelektrane „POREČJE”.

Na našem štandu je bio dostupan i promotivni materijal vezan za edukativne aktivnosti koje organizuje Akvarijum namenjene učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i promotivni material Instituta za biologiju i ekologiju.