logotype
img1
img2
img3
img4
img5

Centar za ribarstvo i konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda - AKVARIJUMCentar za ribarstvo i konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda AKVARIJUM je posebna organizaciona jedinica Instituta za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu. Centar se bavi naučnim i stručnim aktivnostima iz oblasti ribarstva i konzervacije biodiverziteta kopnenih voda. Ima široku mrežu saradnje sa privrednim subjektima i nosilac je velikog broja relevantnih projekata iz ovih oblasti.

Centar ima dobro opremljene laboratorije i kompetentan stručni kadar.

 

Uslužne delatnosti Centra

-          Biološki i ekološki monitoring kopnenih voda

-          Procena uticaja na životnu sredinu (vodeni ekosistemi)

-          Izrada programa upravljanja ribarskim područjima

-          Izrada projekata hladnovodnih i slatkovodnih ribnjaka i reprocentara

-          Edukativni programi i radionice iz oblasti ribarstva i ekologije kopnenih voda

Programi edukacije rekreativnih i sportskih ribolovaca

Programi ribolovnog turizma

-Krioprezervacija i usluga veštačke oplodnje riba iz krio banke polnih produkata

Ocena kvaliteta spermatozoida riba (kompjuterska analiza - CASA sistem)

-          Konsultativne usluge u oblasti ribarstva na otvorenim vodama i akvaristike