logotype
img1
img2
img3
img4
img5

O nama

U okviru Akvarijuma "Kragujevac" nalaze se sledeće celine:

- Kolekcija vodenih organizama (živi svet umerenih i tropskih područja)

Osnovna izložbena postavka zauzima najveću površinu akvarijuma i sastoji se od geografskih celina koje su organizovane tako da obuhvataju faunu naše zemlje, Evrope i dalekih kontinenata, ali i posebnih celina koje ilustruju različite tipove zagađenja vodenih ekosistema

- Eksperimentalno mrestilište, koje se koristi za naučni i stručni rad

- Laboratorija za hidrobiološka istraživanja u oblasti monitoringa i zaštite voda i konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda

- Centar za krioprezervaciju

Značaj Akvarijuma

- Prezentacija i očuvanje prirodnog bogatstva i raznovrstnosti živog sveta slatkovodnih i morskih ekosistema

- Banka gena autohtonog biodiverziteta riba i beskičmenjaka Srbije u obliku polnih produkata

- Ex situ programi zaštite ugroženih vrsta

- Formiranje baze podataka o biodiverzitetu kopnenih voda

- Edukacija studenata, školske dece i građana

- Jačanje biološke i ekološke svesti o potrebi očuvanja kopnenih voda

- Jačanje turističke ponude grada Kragujevca