logotype
img1
img2
img3
img4
img5

Invazija na kopno i vodu

Povodom obeležavanja petnaestogodišnjice od otvaranja i uspešnog rada Akvarijuma, u narednih godinu dana, će se realizovati nekoliko edukativnih programa različitog karaktera.

Od 24. novembra pogledajte postavku pod nazivom „Invazija na kopno i vodu”. Upoznajte se sa invazivnim vrstama riba, makrobeskičmenjaka i biljaka kroz kolekciju živih organizama, različite preparate, fotografije, postere, dopise i video zapise. Deo postavke ćete moći da pogledate i u Botaničkoj bašti Kragujevac.

Učite sa nama ko su „invazivci”, kako dospevaju u naše vode, kako da ih prepoznate, kako utiču na biodiverzitet akvatičnih ekosistema? 


Dreissena 

Dreissena polymorpha - zebrasta školjka

Poreklo: Ponto-Kaspijska oblast


L. gibbosus

Lepomis gibbosus - sunčica

Poreklo: Severna Amerika


O. limosus

Orconectes limosus - američki rak

Poreklo: Istočni delovi Severne Amerike


P. parva

Pseudorasbora parva - amurski čebačok

Poreklo: Japan, Kina, Koreja, Tajvan i Rusija (reka Amur)


Sinanodonta woodiana

Sinanodonta woodiana

Poreklo: Istočna Azija