logotype
img1
img2
img3
img4
img5

O nama

U okviru Akvarijuma "PMF KG" nalaze se sledeće celine:

Kolekcija vodenih organizama (živi svet umerenih i tropskih područja)                                         

- Osnovna izložbena postavka zauzima najveću površinu akvarijuma i sastoji se od geografskih celina koje su organizovane tako da obuhvataju faunu naše zemlje, Evrope i dalekih kontinenata, ali i posebnih celina koje ilustruju različite tipove zagađenja vodenih ekosistema

- Eksperimentalno mrestilište, koje se koristi za naučni i stručni rad

- Laboratorija za hidrobiološka istraživanja u oblasti monitoringa i zaštite voda i konzervaciju biodiverziteta kopnenih voda            

- Centar za krioprezervaciju

Značaj Akvarijuma

- Prezentacija i očuvanje prirodnog bogatstva i raznovrstnosti živog sveta slatkovodnih ekosistema

- Ex situ programi zaštite ugroženih vrsta                                                                                      

- Banka gena autohtonog biodiverziteta riba i beskičmenjaka Srbije u obliku polnih produkata        

- Formiranje baze podataka o biodiverzitetu kopnenih voda                                                            

- Edukacija studenata, školske dece i građana

- Jačanje biološke i ekološke svesti o potrebi očuvanja kopnenih voda                                          

- Jačanje turističke ponude grada Kragujevca