logotype
img1
img2
img3
img4
img5

Akvarijum „Kragujevac” na Sajmu građevinarstva i ekologije

Akvarijum „Kragujevac” na Sajmu građevinarstva i ekologije 

Akvarijum „Kragujevac”, organizaciona celina Instituta za biologiju i ekologiju, se predstavio svojim aktivnostima na VIII Međunarodnom Sajmu građevinarstva i ekologije koji je bio održan u Kragujevcu od 6. do 8. marta.

Akvarijum se predstavio projektima profesora dr Vladice Simića, profesorke dr Snežane Simić i saradnika na temu uticaja različitih građevinskih objekata na vodene ekosisteme:

-   Studijom o mogućem uticaju magistralnog gasovoda „Južni tok” na ihtiofaunu vodenih ekosistema koji se nalaze na trasi gasovoda na teritoriji Srbije

-    Biotehnološka sanacija i uređenje balti na delu Dunava - Mala Vrbica Sistem „ALARM +”

-     Prvi reprocentar za proizvodnju i uzgoj mlađi autohtone potočne pastrmke (Salmo trutta) u gornjem toku reke Tolišnice

-   Stanje ekosistema Rupske reke i Zeleničkog potoka (sliv Južne Morave) pre i posle izgradnje male hidroelektrane „POREČJE”.

Na našem štandu je bio dostupan i promotivni materijal vezan za edukativne aktivnosti koje organizuje Akvarijum namenjene učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i promotivni material Instituta za biologiju i ekologiju.