ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ


Институт за биологију и екологију Природно-математичког факултета у Крагујевцу организује ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ за полагање ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА из БИОЛОГИЈЕ за будуће студенте ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈЕ И ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЕКОЛОГИЈЕ.

Припремна настава ће бити реализована по комбинованом моделу начина рада - on line и уживо. Детаљан план ће бити накнадно истакнут. Настава је бесплатна за све полазнике.

Пријава кандидата заинтересованих за припремну наставу је путем адресе
upravnik-ibe@pmf.kg.ac.rs


Почетна страна
Студијски програми
Запослени
Пројекти и сарадња
Друштва
Важна обавештења
Фотогалерија
Безбедан рад у лабораторији
Архива

Контакт

КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2020/21. години


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу ће у прву годину докторских академских студија у школској 2020/21. години уписати 6 студената и то:

Студијски програм докторских академских студија (3 године, 180 ЕСПБ) за стицање научног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
Доктор наука - биолошке науке 2 4

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне и мастер академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмима, при чему су остварили најмање 300 ЕСПБ.


Приликом конкурисања студент мора да приложи сагласност потенцијалног ментора.

За све потребне информације о потенцијалним менторима, кандидати се могу обратити Руководиоцу одговарајућег студијског програма на контакт мејл:


ВАЖНИ ДАТУМИ:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС: 19. И 20. 10. 2020. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 22. 10. 2020. ГОДИНЕ У 15h.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 23. 10. 2020. ГОДИНЕ ОД 9:00 ДО 14:00.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ИЗНОСИ 120.000,00 ДИНАРА.

СТУДЕНТИ УПИСАНИ КАО БУЏЕТСКИ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИЈА ТРЕБА ДА ДОПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ СУМЕ КОЈУ ЗА ЊИХ ШАЉЕ МИНИСТАРСТВО И ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ОД 120.000,00 ДИНАРА.


Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

 • пријаву на конкурс (кандидати само достављају пријаву у писаној форми);
 • кратку биографију;
 • уверење о положеним испитима током основних и мастер академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама са просечном оценом 8 и остварених 300 ЕСПБ;
 • извод из књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • потврду о знању енглеског језика;
 • писану сагласност наставника да буде ментор;
 • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – 7.000,00.

Критеријуми за јединствену ранг листу налазе се на следећем ЛИНКУ

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 23. 10. 2020. године.

За упис је потребно:

 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница ПМФ-а)
 • индекс (Студентска служба ПМФ-а)
 • две фотографије 4,5 x 3,5
 • трошкови уписа 2.000,00 дин.
 • школарина за самофинансирајуће студенте: 4 рате по 30.000,00 дин, последња рата до 15. 4. 2021. године. Прва рата школарине у износу од 30.000,00 динара плаћа се приликом уписа.

Напомена: све попунити на посебним уплатницама.

Уплату извршити на жиро-рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-108


КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2020/2021


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину мастер академских студија у школској 2020/21. години у Институту за биологију и екологију уписаће:

Студијски програм MAСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (2 семестра, 60 ЕСПБ) за стицање академског назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
мастер биолог 12 8
мастер еколог 12 8
мастер биолог-молекуларна биологија 6 14

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ.


МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

ВАЖНИ ДАТУМИ:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Кандидати се могу пријављивати електронским путем од 21. 9. 2020. године од 09.00 закључно са 7. 10. 2020. године до 13.00 на следeће контакт мејлове:

 • Пријављивање за упис на Мастер академске студије биологије на мејл: upis.biologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Мастер академске студије екологије на мејл: upis.ekologija@pmf.kg.ac.rs

Кандидати који немају могућност online пријаве, потребна документа могу да предају у просторијама Студентске службе Факултета у периоду 5 - 7. 10. 2020. од 09.00 до 13.00.


РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 8. 10. 2020. ГОДИНЕ. РОК ЗА ЖАЛБЕ ЈЕ 24 САТА ОД ОБЈАВЉИВАЊА ЛИСТЕ.

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 9. 10. 2020. УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 12. 10. 2020. године.

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 12. 10. 2020. ГОДИНЕ.


Други уписни рок – школска 2020/21.

Институт за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2020/21. години уписаће у ДРУГОМ уписном року 33 студенaта и то:

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ 5 5
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ 23 -

Одлуком Владе Републике Србије, такође је утврђен и број студената чије ће студирање бити финансирано из буџета Републике Србије на основу афирмативних мера:

Студенти Број студената
са инвалидитетом 3
припадници ромске националности 2
држављани Републике Србије који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству 3

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72.000 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте странце износи 2.500 евра за једну школску годину.

Сви студијски програми основних академских студија на Факултету трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).


УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из предмета Биологија:


ВАЖНИ ДАТУМИ:

Пријава кандидата:

Свим кандидатима се препоручује да пријаву за полагање спроведу електронским путем. У том случају је потребно да кандидати скенирају потребна документа, сачувају их у pdf формату и да их пошаљу на e-mail адресу предвиђену за пријем пријава. Оригинална документа ће бити предавана при упису на Факултет (видети под Упис кандидата). Сваки кандидат који пријаву поднесе електронским путем, ће на мејл адресу са које је послао пријаву, добити потврду о пријему документациј, као и пријавни број.

Кандидати се могу пријављивати електронским путем од 24. 8. 2020. године од 09.00 закључно са 2. 9. 2020. године до 13.00 на следeће контакт мејлове:

 • Пријављивање за упис на Основне академске студије биологије на мејл: upis.biologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије екологије на мејл: upis.ekologija@pmf.kg.ac.rs

Кандидати који немају могућност online пријаве, потребна документа могу да предају у просторијама Студентске службе Факултета у периоду 1. - 2. 9. 2020. од 09.00 до 13.00

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба) - ЛИНК
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


Полагање пријемног испита за све студијске програме: 3. 9. 2020. у 10 часова

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).


Прелиминарна ранг листа: 3. 9. 2020. године у 15.00

Кандидат за упис на студијски програм првог степена може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, а на основу ранг листе за сваки студијски програм.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на једнственој ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета и ако оствари најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако оствари најмање 30 бодова.

Факултет, након завршеног полагања пријемног испита, утврђује и објављује прелиминарне ранг листе кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, за сваки студијски програм, на огласној табли и сајту Факултета.

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (24 сата од дана објављивања прелиминарне листе), Факултет формира коначне ранг листе за све студијске програме и на основу њих врши се упис примљених кандидата.


Коначна ранг листа: 4. 9. 2020.


Упис примљених кандидата: 7. 9. 2020. од 9:00 до 13:00 часова

Кандидати који су се online пријавили, а положили су пријемни испит и стекли право на упис на одговарајући студјски програм, приликом уписа су у обавези да предају оригинална документа.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року (8. 9. 2020. до 13 часова) према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.


УПИС кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на сродном факултету 8. - 9. 9. 2020. од 9 до 15 часова

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс (добија се у Студентској служби, не купује се)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • молба Декану Факултета за признавање пријемног испита,
 • потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова
 • доказ о уплати за признавање пријемног испита са сродних факултета (7.000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • доказ о уплати одговарајућих накнада (2000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу да се упишу на студијски програм уколико им се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и грађани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета.

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.

Кандидати своју националну припадност потврђују потписаном изјавом.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ- ЛИНК

УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - ЛИНК

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72.000 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте странe држављане износи 2.500 евра за једну школску годину.

Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у Студентској служби Факултета, Ул. РадојаДомановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260, као и на сајту: www.pmf.kg.ac.rs


УПИС 2020/21.

КОНКУРС ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ

Упис 2020.

У Институту за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2020/21. години уписаће се 80 студената и то:

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ 35 5
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ 40 -

Одлуком Владе Републике Србије, такође је утврђен и број студената чије ће студирање бити финансирано из буџета Републике Србије на основу афирмативних мера:

Студенти Број студената
са инвалидитетом 3
припадници ромске националности 3
држављани Републике Србије који су у школској 2019/2020. години средњу школу завршили у иностранству 3

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72,000.00 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте странце износи 2.500 евра за једну школску годину.

Сви студијски програми основних академских студија на Факултету трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).

УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних академских студија БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из предмета Биологија.


ПРИПРЕМНА НАСТАВА

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА УПИС ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ БИЋЕ РЕАЛИЗОВАНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ.

СВИ КАНДИДАТИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРИПРЕМНУ НАСТАВУ МОГУ ДА СЕ ЈАВЕ УПРАВНИКУ ИНСТИТУТА ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ МЕЈЛОМ, ПУТЕМ АДРЕСЕ mstankovic@kg.ac.rs


ВАЖНИ ДАТУМИ:

Пријава кандидата:

Кандидати могу потребна документа да скенирају у pdf формату и да их доставе путем online пријаве. Кандидати се могу пријављивати закључно са 26. 6. 2020. године до 13.00 на следeће контакт мејлове:

 • Пријављивање за упис на Основне академске студије биологије на мејл: upis.biologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије екологије на мејл: upis.ekologija@pmf.kg.ac.rs

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба) - ЛИНК
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.

Кандидати који немају могућност online пријаве, потребна документа могу да предају у просторијама Студентске службе Факултета у периоду 24. - 26. 6. 2020. од 09.00 до 13.00

Полагање пријемног испита

Биологија / Екологија
2. 7. 2020. године у 10 часова

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).

Прелиминарна ранг листа:

Биологија / Екологија
3. 7. 2020.

Кандидат за упис на студијски програм првог степена може освојити укупно највише 100 бодова и то по основу успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту.

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, а на основу ранг листе за сваки студијски програм.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

Кандидат се може уписати у статусу буџетског студента уколико се налази на једнственој ранг листи до броја одобреног за упис на терет буџета и ако оствари најмање 51 бод.

Кандидат се може уписати у статусу самофинансирајућег студента уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинасирајућих студената и ако оствари најмање 30 бодова.

Факултет, након завршеног полагања пријемног испита, утврђује и објављује прелиминарне ранг листе кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, за сваки студијски програм, на огласној табли и сајту Факултета.

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (24 сата од дана објављивања прелиминарне листе), Факултет формира коначне ранг листе за све студијске програме и на основу њих врши се упис примљених кандидата.

Коначна ранг листа

Биологија / Екологија
6. 7. 2020.

Упис примљених кандидата:

7. - 9. 7. 2020. од 9:00 до 13:00 часова

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року (до 9. 7. 2020. до 13 часова) према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.

Упис кандидата “испод црте” који имају право да се упишу на буџет

9. 7. 2019. у 13:00 часова.

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних факултета универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

У 13.00 биће извршена прозивка кандидата који су „испод црте“, па је потребно да буду тачно у 13.00 испред Студентске службе.

ПРИЈАВА кандидата (положен пријемни испит из одговарајућег предмета на сродном факултету)

10. - 16. 7. 2020. од 9 до 13 часова

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс (добија се у Студентској служби, не купује се)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • молба Декану Факултета за признавање пријемног испита
 • потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова
 • доказ о уплати за признавање пријемног испита са сродних факултета (7000,00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

УПИС кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на сродном факултету

16. 7. 2020. од 13 до 15 часова

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5×3.5 cm
 • доказ о уплати одговарајућих накнада (2,000.00 динара. Уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19).

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу да се упишу на студијски програм уколико им се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и грађани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета.

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.

Кандидати своју националну припадност потврђују потписаном изјавом.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

УПИС ПРИПАДНИКА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72.000 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте странe држављане износи 2.500 евра за једну школску годину.

Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у Студентској служби Факултета, Ул. РадојаДомановића 12. у Крагујевцу; на телефон 034/300-260, контакт мејл: biljana.paunovic@pmf.kg.ac.rs, као и на сајту: www.pmf.kg.ac.rs


Информације за пратиоце кандидата који се пријављују на конкурс:

У зграду Факултета могу да уђу само кандидати који се лично пријављују за упис. Њихови пратиоци (родитељи, родбина, пријатељи...) не могу са кандидатима да улазе у зграду Факултета, већ је потребно да их сачекају испред зграде док се не заврши пријављивање.

Информатор 2020. у docx формату

Информатор 2020. у pdf формату

Упис - 2019/2020.

КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ - УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2019/2020. године

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2019/20. години

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину мастер академских студија у школској 2019/20. години у Институту за биологију и екологију уписаће:

Студијски програм MAСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (2 семестра, 60 ЕСПБ) за стицање академског назива
БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА
БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
мастер биолог
12
8
мастер еколог
12
8
мастер биолог-молекуларна биологија
6
14

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ESPB.

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

ВАЖНИ ДАТУМИ:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС: 7. И 8. 10. 2019. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 9. 10. 2019. ГОДИНЕ.

РОК ЗА ЖАЛБЕ ЈЕ 24h ОД ОБЈАВЉИВАЊА ЛИСТЕ, КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 10. ОКТОБРА

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 11. 10. 2019. године.

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 14. 10. 2019. ГОДИНЕ.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ - УПИС ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2019/2020. године

Институт за биологију и екологију

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2019/2020. години

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу ће у прву годину Докторских академских студија у школској 2019/20. години у Институту за биологију и екологију уписати:

Студијски програм Докторских академских студија (3 године, 180 ЕСПБ) за стицање научног назива
БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА
БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
Доктор наука - биолошке науке
2
4

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне и мастер академске студије на Природно- математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмима, при чему су остварили најмање 300 ЕСПБ.

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

ВАЖНИ ДАТУМИ:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС: 15. И 16. 10. 2019. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 17. 10. 2019. ГОДИНЕ.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 18. 10. 2019. године.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ИЗНОСИ 120.000,00 ДИНАРА.

СТУДЕНТИ УПИСАНИ КАО БУЏЕТСКИ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИЈА ТРЕБА ДА ДОПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ СУМЕ КОЈУ ЗА ЊИХ ШАЉЕ МИНИСТАРСТВО И ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ОД 120.000,00 ДИНАРА.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020 - ДРУГИ УПИСНИ РОК

Коначна ранг листа - БИОЛОГИЈА

Коначна ранг листа - ЕКОЛОГИЈА

Други уписни рок - школска 2019/2020. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2019/20. години уписаће у ДРУГОМ уписном року 102 студента и то:

ОСНОВНE АКАДЕМСКE СТУДИЈE
БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ
САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ
5
1
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ
21
-

Сви студијски програми основних академских студија трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).

УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из Биологије за студијске програме БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА.

ВАЖНИ ДАТУМИ:

Пријава кандидата: 2 - 3. 9. 2019. од 09:00 до 13:00

  Студентској служби се подносе:
 • пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


Полагање пријемног испита: 5. 9. 2019. у 10 часова

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).


Прелиминарна ранг листа: 5. 9. 2019.

Коначна ранг листа: 6. 9. 2019.


Упис примљених кандидата: 9. 9. 2019. од 9:00 до 13:00 часова

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.


УПИС кандидата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на сродном факултету 10. - 11. 9. 2019. од 9 до 15 часова

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних факултета универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у Студентској служби Факултета, Ул. Радоја Домановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260, као и на сајту: www.pmf.kg.ac.rs

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020

Коначна ранг листа - БИОЛОГИЈА

Коначна ранг листа - ЕКОЛОГИЈА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Институт за биологију и екологију, Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2019/20. години уписаће 80 студената и то:

 

ОСНОВНE АКАДЕМСКE СТУДИЈE
БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ
САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ
35
5
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ
40
-

Сви студијски програми основних академских студија трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).

УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из Биологије за студијске програме БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА.

ВАЖНИ ДАТУМИ:

Пријава кандидата: 19 - 21.06. 019. од 09:00 до 13:00.

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • дипломa
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.

Полагање пријемног испита: 26.06.2019. године у 10 часова.

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).

Прелиминарна ранг листа: 27.06.2019.

Коначна ранг листа: 29.06.2019.

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних факултета универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у Студентској служби Факултета, Ул. Радоја Домановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260, као и на сајту: www.pmf.kg.ac.rs

upis

Бесплатна припремна настава за полагање пријемног испита из биологије за упис у прву годину школске 2019/2020. године биће организована сваке суботе, почев од 2. марта 2019. године према истакнутом распореду.

 

ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Примери тестова за пријемни испит из предходних година

Пријемни испит 2018/19

Пријемни испит 2017/18 1
Пријемни испит 2017/18 2
Пријемни испит 2016/17
Пријемни испит 2015/16 A
Пријемни испит 2015/16 B
Пријемни испит 2014/15
Пријемни испит 2013/14
Пријемни испит 2012/13
Пријемни испит 2011/12
Пријемни испит 2010/11

 

 

 

 

АРХИВА

Упис - 2018/2019.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2018/2019. години

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу ће у прву годину Докторских академских студија у школској 2018/19. години у Институту за биологију и екологију уписати:

Студијски програм Докторских академских студија (3 године, 180 ЕСПБ) за стицање научног назива
БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА
БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
Доктор наука - биолошке науке
2
4

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне и мастер академске студије на Природно- математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмима, при чему су остварили најмање 300 ЕСПБ.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 15. И 16. 10. 2018. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ БИОЛОГИЈА

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 18. 10. 2018. ГОДИНЕ.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ИЗНОСИ 120.000,00 ДИНАРА.
СТУДЕНТИ УПИСАНИ КАО БУЏЕТСКИ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИЈА ТРЕБА ДА ДОПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ СУМЕ КОЈУ ЗА ЊИХ ШАЉЕ МИНИСТАРСТВО И ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ОД 120,000.00 ДИНАРА.

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2018/19. години

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину мастер академских студија у школској 2018/19. години у Институту за биологију и екологију уписаће:

Студијски програм MAСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (2 семестра, 60 ЕСПБ) за стицање академског назива
БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА
БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
мастер биолог
12
8
мастер еколог
12
8
мастер биолог-молекуларна биологија
6
14

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ESPB.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС од 1. до 3. 10. 2018. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

БИОЛОГИЈА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

БИОЛОГИЈА - МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ЕКОЛОГИЈА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 5. 10. 2018. ГОДИНЕ.

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 8. 10. 2018. ГОДИНЕ.

Остале информације су у Информатору на сајту Института за биологију и екологију.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

СЛОБОДНА МЕСТА ЗА II КОНКУРСНИ РОК 2018/19.

Основне академске студије Биологије - 5 буџетских и 5 самофинансирајућих места

 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 3 и 4. септембра 2018. од 09:00 до 13:00

Приликом пријављивања Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


Полагање пријемног испита: 7. септембра 2018. у 10:00

БИОЛОГИЈА – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2018/19

ЕКОЛОГИЈА – КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2018/19

 

БИОЛОГИЈА – ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2018/19

ЕКОЛОГИЈА – ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2018/19

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА – решења теста

 

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из предмета Биологија.

ПРИЈАВА КАНДИДАТА:
20 - 22.6.2018. од 09:00 до 13:00

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
27.6.2018. у 10 часова

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).

Copyright © 2012 Institute of Biology and Ecology. All rights reserved. Designed by TemplatesLand