Запослени

У извођењу наставе и истраживачких активности у Институту за биологију и екологију, учествује 24 наставника, 7 асистената, 24 истраживача и 11 техничких сарадника.

НАСТАВНИЦИ
АСИСТЕНТИ
ИСТРАЖИВАЧИ
ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Почетна страна
О Институту
Студијски програми
Пројекти и сарадња
Друштва
Важна обавештења
Фотогалерија
Безбедан рад у лабораторији
Архива

Контакт

Наставни рад

За потребе наставног и истраживачког рада на Институту су формиране лабораторије за општу и упоредну физиологију, биохемију и молекуларну биологију, генетику и развиће животиња, систематику и анатомију животиња, микробиологију и микологију, морфологију биљака, систематику виших биљака и екологију биљака, екологију животиња, екофизиологију и екотоксикологију, физиологију биљака и хидробиологију.

Теоријска настава се реализује у учионицама опремљеним за примену савремених наставних технологија. Сви кабинети Института опремљени су савременим рачунарима који су повезани у мрежу и имају приступ Интернету.

Опремањем и модернизовањем истраживачких и студентских лабораторија и формирањем рачунарских учионица, створени су услови за извођење савремене наставе. Концепт наставе у оквиру нових студијских програма је осмишљен тако да акценат ставља на активну улогу студента као субјекта у процесу наставе (учења).

ИСТРАЖИВАЧКЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ

Copyright © 2012 Institute of Biology and Ecology. All rights reserved. Designed by TemplatesLand