Јавне набавке

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке


Актуелно


Јавна набавка мале вредности бр. 5/2017 за јавну набавку добара - прибора за беле табле


Јавна набавка мале вредности бр. 3/2017 за јавну набавку услуга - организовање теренске наставе за студенте биологије и екологије Факултета


Јавна набавка мале вредности бр. 1/2017 за јавну набавку добара - средстава за одржавање хигијене


Јавна набавка мале вредности бр. 30/2016 за јавну набавку добара - потрошног лабораторијског материјала


Јавна набавка мале вредности бр. 29/2016 за јавну набавку добара - хемикалија за научно-истраживачки рад


Јавна набавка мале вредности бр. 27/2016 за јавну набавку добара - потрошног лабораторијског материјала


Јавна набавка мале вредности бр. 26/2016 за јавну набавку добара - рачунарске опреме


Јавна набавка мале вредности бр. 25/2016 за јавну набавку добара - хемикалија за научно-истраживачки рад


Јавна набавка мале вредности бр. 23/2016 за јавну набавку добара - хемикалија за наставу и научно-истраживачки рад


Архива