Институт за хемију

Званична презентација Института за хемију налази се на адреси http://chem.pmf.kg.ac.rs

Институт за хемију је почео са радом 1974. године када је уписана прва генерација студената хемије у оквиру тадашњег крагујевачког оделења ПМФ-а из Београда. Институт се налази у посебној згради некадашње Више педагошке школе, а неке лабораторије и кабинети смештени су у Управној згради Природно-математичког факултета.

У Институту за хемију организоване су основне, дипломске и докторске академске студије хемије. Осим за студенте хемије у Институту се изводи настава хемије и за студенте биологије и физике Природно-математичког факултета, као и за студенте Медицинског факултета у Крагујевцу. Теоријска настава се обавља у модерно опремљеним учионицама, а практична у шест студентских лабораторија. Институт располаже и добро опремљеним научно-истраживачким лабораторијама за неорганску, органску, аналитичку хемију, биохемију и хемију животне средине. У јако отежаним условима набавке истраживачке опреме Институт је у протеклом периоду највећу пажњу посветио одржавању постојећих инструмената и њиховом беспрекорном функционисању. Научно-истраживачку опрему Института чине: уређај за нуклеарну магнетну резонанцу, инфрацрвени спектрофотометар, ув-вис спектрофотометар, више гасних хроматографа, атомски апсорпциони спектрофотометар, пламени фотометар, као и други уредјаји. Сви кабинети Института опремљени су савременим рачунарима који су повезни у мрежу и имају приступ Интернету.

Запослени у Институту су тренутно ангажовани на више научно-истраживачких пројеката које финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије. Сарадници Института објављују резултате својих истраживања у познатим међународним часописима. Остварена је сарадња са великим бројем научних институција у земљи и иностранству (Енглеска, Холандија, Немачка, Француска, Мађарска, Бугарска, Италија, САД итд).

ИНФОРМАТОР ЗА ШКОЛСКУ 2016/17 ГОДИНУ ИНСТИТУТА ЗА ХЕМИЈУ